شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

شفاخانه دانش

medecine.jpg

ما کی هستیم؟

شفاخانه دانش یک از مجهز ترین و معیاری شفاخانه در ولایت پروان میباشد و به هموطنان خود خدمات صحی را ارایه میکند.

medecine.jpg

معرفی شفاخانه

شفاخانه دانش یک از مجهز ترین و معیاری شفاخانه در ولایت پروان میباشد و به هموطنان خود خدمات صحی را ارایه میکند.

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید