دیدگاه ماموریت

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

دیدگاه ماموریت

دیدگاه:


مؤسسه تحصیلات عالی دانش در نظر دارد تا با تلاش های پی گیرانه در تأمین معیارهای علمی به یک کانون بزرگ و معتبر علمی تحقیقی در کشور مبدل گردد که در آن کادرهای متعهد و متخصص می شود


ماموریت:


 مؤسسه تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد معتبر علمی مصمم است تا با ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی زمینه های تحقیق، یادگیری و یاددهی را با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در سطح کشور فراهم سازد که تمام شهروندان از آن مستفید گردند

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید