دیدگاه ماموریت

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

دیدگاه ماموریت

دیدگاه:


مؤسسه تحصیلات عالی دانش در نظر دارد تا با تلاش های پی گیرانه در تأمین معیارهای علمی به یک کانون بزرگ و معتبر علمی تحقیقی در کشور مبدل گردد که در آن کادرهای متعهد و متخصص می شود


ماموریت:


 مؤسسه تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد معتبر علمی مصمم است تا با ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی زمینه های تحقیق، یادگیری و یاددهی را با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در سطح کشور فراهم سازد که تمام شهروندان از آن مستفید گردند

logo-light.png

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند.

بامایکجای باشید