دانش در یک نگاه

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

دانش در یک نگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏ های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.


مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در اولین دور فعالیت علمی خود با داشتن ( 132 )  دانشجو و 20 استاد، به ایجاد دانشکده‏ های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی مبادرت ورزید، همچنان این مؤسسه توانست در سال ۱۳۹۳  جواز فعالیت دانشکده طب معالجوی را اخذ نموده و درحال حاضر دارای سه دانشکدة (طب معالجوی، اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی) می‏باشد.


 این مؤسسه با در نظرداشت امکانات و تسهیلات موجود در نظر دارد تا با سپری نمودن موفقانه مراحل ملی اعتباردهی به  دانشکدة تعلیم و تربیه و نرسنگ عالی را ایجاد و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد(ماستری) را نیز آغاز نماید تا اهل علم و دانش تحصیلات خویش را به سویة ماستر بلند ببرند.


   اساتید این مؤسسه را شخصیت ‏های علمی با مدرک دوکتورا، ماستری و لیسانس تشکیل می‏دهد؛ که با روحیة اسلامی و سجایای اخلاقی در خدمت دانشجویان عزیز قرار دارند.


این مؤسسه در سال ۱۳۹۸ توانسته مرحله اول اعتبار دهی را موفقانه به پایان رساند و در حال حاضر در نظر دارد تا خود را نامزد مرحله دوم اعتباردهی نماید. 


جدول زمانی دستآوردها: 1. گشایش ساختمان اولی مؤسسه – همزمان با تأسیس نهاد

 2. توسعه ساختمان اولی مؤسسه – سال ۱۳۹۳

 3. آغاز اعمار ساختمان دومی مؤسسه در هشت طبقه و تکمیل بیش از ۷۰٪ آن – سال ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰

 4. آغاز فعالیت های پوهنحی های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت‏های مربوطه شان – سال ۱۳۹۱

 5. آغاز فعالیت پوهنحی طب معالجوی با دیپارتمنت فارغ ده طب معالجوی – سال ۱۳۹۳

 6. سپری نمودن مؤفقانه مرحله اول اعتبار اکادمیک پس از ارزیابی ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی ج ا ا در سال ۱۳۹۸

 7. ایجاد لابراتور‌های مجهز برای محصلان پوهنحی طب معالجوی همزمان با آغاز فعالیت پوهنحی و توسعه آن به هشت لابراتور طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰

 8. آغاز فعالیت امتحانی مجله علمی- تحقیقی مؤسسه تحصیلات عالی دانش و چاپ سه عنوان فصل نامه تا اکنون – سال  ۱۳۹۶

 9. آغاز فعالیت شفاخانه۲۰ بستر تدریسی- معالجوی نجیب دانش – سال ۱۳۹۶

 10. انتقال شفاخانه ۲۰ بستر تدریسی – معالجوی نجیب دانش به تعمیر دایمی با امکانات و تجهیزات مدرن- سال ۱۳۹۸

 11. ایجاد کلنیک حقوقی در بخش حقوق و علوم سیاسی با اخذ جواز رسمی آن از وزارت عدلیه ج ا ا – سال ۱۳۹۸

 12. ایجاد لابراتور حقوقی و مجهز نمودن آن با امکانات ابتدایی – سال ۱۳۹۹

 13. ایجاد هفته نامه دانش بعنوان ارگان نشراتی مؤسسه که فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مؤسسه را انعکاس می‌دهد – سال ۱۳۹۵

 14. چاپ جزوه های معیاری درسی توسط استادان این مؤسسه در چندین عنوان تحت نام و لوگوی مؤسسه تحصیلات عالی دانش از آغاز تأسیس تا اکنون

 15. جلوگیری از فساد اداری در مؤسسه

 16. دائر نمودن سیمینارها، کنفرانس­ها علمی توسط استادان داخلی برای محصلین و با دعوت از مهمانان بیرونی از آغاز تأسیس تاکنون.

 17. چاپ آثار علمی از استادان که مصروف تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی دانش می باشند. ۱۳۹۷- ۱۴۰۰

 18. تطبیق دروس عملی در بخش های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی با فراهم سازی بازدید محصلان از ادارات دولتی و غیردولتی و تدویر محاکم تمثیلی در سطح مؤسسه برای پوهنحی حقوقی و علوم سیاسی

 19. آغاز فعالیت مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی دانش و نام‏گذاری آن به نام علامه قاری نیک محمد دولانه ‏یی – ۱۳۹۷

 20. توسعه کتاب‌خانه و کمپیوتر لب مؤسسه هم با در نظرداشت مکان و هم منابع و امکانات – ۱۳۹۷

 21. خریداری سیستم مدیریت پوهنتون ( UMS) – سال ۱۳۹۹

 22. ایجاد صالون کنفرانس‌ها بمنظور تدویر برنامه‌های علمی مؤسسه و میزبانی از برنامه‌های که توسط نهاد‌های همکار تدویر می‌گردد – ۱۳۹۸

 23. ایجاد اتاق ویدیو کنفرانس بمنظور تدویر برنامه‌های از راه دور- ۱۳۹۹

 24. ایجاد یک سرور روم متناسب به امکانات مؤسسسه – سال ۱۳۹۹

 25. امضای تفاهم‌نامه با نهاد‌های تحصیلی دولتی و خصوصی کشور، ادارات حکومتی و مؤسسات ملی بمنظور فراهم آوری زمینه آموزشی برای شهروندان کشور، انجام تحقیقات علمی و تدویر برنامه‌های مشترک علمی- تحقیقی.


 

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید