درباره لیسانس علوم سیاسی

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

درباره لیسانس علوم سیاسی

MA-Political-Science-Syllabus.jpg

 هدف از تأسیس رشته حقوق برقراری نظم، تأمین عدالت و گسترش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، امروزه رشته حقوق با داشتن گرایش های متنوع نظیر حقوق بین الملل ، حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق خصوصی ،حقوق جزا و جرم شناسی و غیره یکی از رشته های مهم علوم انسانی بشمار می آید. در اکثر کشور ها مخصوصاً کشور های توسعه یافته رشته حقوق جزء رشته های پر انتخاب است. دوره لیسانس رشته حقوق شامل درس های عمومی ،مضامین اساسی، اختصاصی واختیاری است که محصلان با گذراندن موفقیت آمیز آن،مدرک معتبر پوهنتون دانش را دریافت می کنند.

logo-light.png

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند.

بامایکجای باشید