مرامنامه

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

مرامنامه

مقدمه:


       کُلیه اعمال و رفتارهای انسان و فعالیت ‏هایی که در زمینة کار و زندگی صورت می‏گیرد، معطوف به هدف یا هدف‏ هایی است که جهت رسیدن به آن تلاش می‏ورزد.


          بی شایبه؛ که بدون هدف، تمام کارها علی ‏الرغم این‏که به چالش مواجه می‏شوند، نتیجة مطلوب و قابل اقناع هم نمی‏دهند، بنابر این هدف‏مندی در هر سازمان، امر مبرم و در خور تحسین است.


         هدف از ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش بعنوان یک نهاد علمی در جامعه «انسان سازی» است و مجموعه افراد و عوامل این نهاد نظیر استادان، مدیران، خانواده‏ها، مشاوران، برنامه‏ریزان و مواد آموزشی هر یک به سهم خود بخشی از این مسئوولیت را به عهده می‏گیرند تا هدف فوق حاصل شود.


مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش از بدو تأسیس در سال 1391 خورشیدی، بحیث یک نهاد علمی و اکادمیک به سطح لیسانس دارای اهداف ومرام بوده،که درکُل می‏توان مرام و هدف مؤسسه را بطور ذیل شرح داد:


چشم انداز:


   مؤسسه تحصیلات عالی دانش در نظر دارد تا با تلاش های پی گیرانه در تأمین معیارهای علمی به یک کانون بزرگ و معتبر علمی – تحقیقی در کشور مبدل گردد که در آن کادر های متعهد و متخصص تربیت شود.


رسالت:


        مؤسسه تحصیلات عالی دانش به عنوان یک نهاد معتبر علمی مصمم است تا با ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی زمینه های تحقیق، یادگیری و یاد دهی را با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در سطح کشور فراهم سازد که تمام شهروندان از آن مستفید گردند.


اهداف تحصیلی: • بُلندبردن سطح تحصیلی و توان‏مندی استادان بخاطر ارائة خدمات باکیفیت؛

 • ارایة آموزش‏های پُرمحتوا ومتنوع به منظور آماده ‏سازی دانش‏جویان برای آغاز یک زندگی متفکرانه وسودمند؛

 • ارایة خدمت به جامعه بعنوان مبنای برای فعالیت‏ های اکادمیک؛

 • پاسخ‏گویی به اشتیاق روز افزون جوانان به تحصیلات عالی؛

 • پاسخ‏گویی به نیاز مقدس افغانستان اسلامی به افراد متخصص؛

 • فراهم نمودن شرایطی‏ که باعث تقویت اعتماد به نفس دانش‏جویان گردیده، ضمن آن‏که دانش‏جویان نسبت به یک‏دیگربه درک واحترام متقابل دست یابند؛

 • بُلند بردن سطح سویه و دانش علمی دانش‏جویان با بُلند بردن کیفیت تدریس با استفاده از شیوه ‏ها و مواد تدریسی جدید، فراهم‏آوری مناسبات علمی و پژوهشی با دانشگاه ‏های مُعتبر افغانستان؛

 • ایجاد شرایط کاری عملی برای دانش‏جویان آن‏عده از دانشکده‏ ها که ایجاب کار عملی را می‏نماید؛

 • ایجاد دانشکده ‏های ژورنالیزم و تعلیم و تربیه در کنار دانشکده‏ های موجود درمؤسسه با توجه به تقاضای شهروندان کشور؛

 • ازدیاد دیپارتمنت‏های جدید در دانشکده‏های موجود.


اهداف زیر بنایی: • اعمار تعمیر جدید مؤسسه در شهرک احمد شاه مسعود؛

 • اعمارِ شفاخانة 20 بستر کادری؛

 • ایجاد رادیو و تلویزیون دانش؛

 • ایجاد بودجة تحصیلی جهت هم‏کاری با دانش‏جویان بمنظور ادامة تحصیل در اقساط طویل ‏المدت؛

 • جذب کادر علمی واجد شرایط؛

 • اکمال و تجهیز دانشکده ‏ها و رشته‏ های مربوطه شان با کتابخانه ‏های مجهزدرکنارکتابخانة موجود مؤسسه؛

 • تأسیس یک مرکز مشوره ‏دهی رایگان حقوقی، اقتصادی وصحت‏روانی برای شهروندان شمال کابل؛

 • گسترش توأمیت اکادمیک با دانشگاه ‏های مُعتبر در سطح مِلّی(دولتی وخصوصی)؛

 • مجهز نمودن کتابخانة موسسه با جدیدترین کُتب و ایجاد کتاب‏خانة الکترونیکی؛

 • ایجاد شبکه ارتباطی بمنظور ایجاد سهولت در روند کاری و رد و بدل نمودن اطلاعات ادارات مؤسسه.


اهداف تحقیقی: • ایجاد زمینة پژوهش‏ های علمی وکاربُردی؛

 • حرکت به سمت فعالیت ‏های تحقیقاتی ازلحاظ کمی وکیفی؛

 • ایجاد مجلة علمی بمنظور نشر مقالات علمی و تحقیقی کادر‏های ‏علمی مؤسسه؛

 • توسعة کمیته تحقیقات علمی مؤسسه و ایجاد آن به سطح دانشکده ‏ها؛


برآیند:


دانشگاه ‏ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، نقش وافر و ارزشمند در تعمیم و گسترش دانش و معرفت در جامعه دارند و در هر شرایط وظیفة خطیر خویش‏را به وجه ‏احسن به سر رسانیده و در حوزة علم و دانش گام های ارزشمندی را بر داشته اند.


در شرایط موجود و نا بسامان کشور ما، ایجاب می‏نماید تا تمام دانشگاه ‏ها و مؤسسات تحصیلات عالی اعم از دولتی و خصوصی با قبول مشکلات و دغدغه‏ های وافر در پرتو احکام دین مقدس اسلام و با رعایت قوانین نافذة کشور رسالت ایمانی و وجدانی خویش ‏را به سر رساند تا ملت افغانستان از کاروان ترقی و پیش‏رفت به دور نماند و دوباره به افتخارات بزرگ تاریخی خویش دست یابد و پرستیژ جهانی پیدا کند.


مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی دانش که یک نهاد علمی و اکادمیک است؛ همواره کوشیده تا با ارائه خدمات بهتر در عرصة علم و دانش وظیفة خطیر خویش‏را به گونة بهتر انجام دهد و در این بُرهه ‏ای حساس که جهل و نادانی دارد تمام بخش های زندگیِ مادی و معنوی مردم مارا در کام خود فرو می برد؛ جهت روشن‏گری و تنویر اذهان عامه بکوشد.


مسؤولان، اساتید و دست اندر کاران این مؤسسه، از مردم شریف و متدین مان متمنی اند که آنها در راستای گسترش فعالیتها و خدمات علمیِ این نهاد؛ از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و ما دستان آگنده از محبت شما را صادقانه می فشاریم و تعهد می‏نماییم که در خدمت مردم و میهن خود باشیم.


ما، متهعد به انجام وظیفة صادقانه و عاری از هر نوع تبعیض و تعصب هستیم و به خاطر انجام هرچه بهتر فعالیتهای علمی و اکادمیک خود نیازمند ترغیب و همکاری شما هستیم تا به استعانت و یاری الله(ج) گام‏های مؤثر و بلندی را در عرصه های علمی برداریم.

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید