دست آورد‌ها

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

دست آورد‌ها

 1. گشایش ساختمان اولی مؤسسه – همزمان با تأسیس نهاد
 2. توسعه ساختمان اولی مؤسسه – سال ۱۳۹۳
 3. آغاز اعمار ساختمان دومی مؤسسه در هشت طبقه و تکمیل بیش از ۷۰٪ آن – سال ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰
 4. آغاز فعالیت های پوهنحی های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت‏های مربوطه شان – سال ۱۳۹۱
 5. آغاز فعالیت پوهنحی طب معالجوی با دیپارتمنت فارغ ده طب معالجوی – سال ۱۳۹۳
 6. سپری نمودن مؤفقانه مرحله اول اعتبار اکادمیک پس از ارزیابی ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی ج ا ا در سال ۱۳۹۸
 7. ایجاد لابراتور‌های مجهز برای محصلان پوهنحی طب معالجوی همزمان با آغاز فعالیت پوهنحی و توسعه آن به هشت لابراتور طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰
 8. آغاز فعالیت امتحانی مجله علمی- تحقیقی مؤسسه تحصیلات عالی دانش و چاپ سه عنوان فصل نامه تا اکنون – سال  ۱۳۹۶
 9. آغاز فعالیت شفاخانه۲۰ بستر تدریسی- معالجوی نجیب دانش – سال ۱۳۹۶
 10. انتقال شفاخانه ۲۰ بستر تدریسی – معالجوی نجیب دانش به تعمیر دایمی با امکانات و تجهیزات مدرن- سال ۱۳۹۸
 11. ایجاد کلنیک حقوقی در بخش حقوق و علوم سیاسی با اخذ جواز رسمی آن از وزارت عدلیه ج ا ا – سال ۱۳۹۸
 12. ایجاد لابراتور حقوقی و مجهز نمودن آن با امکانات ابتدایی – سال ۱۳۹۹
 13. ایجاد هفته نامه دانش بعنوان ارگان نشراتی مؤسسه که فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مؤسسه را انعکاس می‌دهد – سال ۱۳۹۵
 14. چاپ جزوه های معیاری درسی توسط استادان این مؤسسه در چندین عنوان تحت نام و لوگوی مؤسسه تحصیلات عالی دانش از آغاز تأسیس تا اکنون
 15. جلوگیری از فساد اداری در مؤسسه
 16. دائر نمودن سیمینارها، کنفرانس­ها علمی توسط استادان داخلی برای محصلین و با دعوت از مهمانان بیرونی از آغاز تأسیس تاکنون.
 17. چاپ آثار علمی از استادان که مصروف تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی دانش می باشند. ۱۳۹۷- ۱۴۰۰
 18. تطبیق دروس عملی در بخش های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی با فراهم سازی بازدید محصلان از ادارات دولتی و غیردولتی و تدویر محاکم تمثیلی در سطح مؤسسه برای پوهنحی حقوقی و علوم سیاسی
 19. آغاز فعالیت مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی دانش و نام‏گذاری آن به نام علامه قاری نیک محمد دولانه ‏یی – ۱۳۹۷
 20. توسعه کتاب‌خانه و کمپیوتر لب مؤسسه هم با در نظرداشت مکان و هم منابع و امکانات – ۱۳۹۷
 21. خریداری سیستم مدیریت پوهنتون ( UMS) – سال ۱۳۹۹
 22. ایجاد صالون کنفرانس‌ها بمنظور تدویر برنامه‌های علمی مؤسسه و میزبانی از برنامه‌های که توسط نهاد‌های همکار تدویر می‌گردد – ۱۳۹۸
 23. ایجاد اتاق ویدیو کنفرانس بمنظور تدویر برنامه‌های از راه دور- ۱۳۹۹
 24. ایجاد یک سرور روم متناسب به امکانات مؤسسسه – سال ۱۳۹۹
 25. امضای تفاهم‌نامه با نهاد‌های تحصیلی دولتی و خصوصی کشور، ادارات حکومتی و مؤسسات ملی بمنظور فراهم آوری زمینه آموزشی برای شهروندان کشور، انجام تحقیقات علمی و تدویر برنامه‌های مشترک علمی- تحقیقی.
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید