درباره لیسانس حقوق

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

درباره لیسانس حقوق

law.jpg

هدف از تأسیس رشته حقوق برقراری نظم، تأمین عدالت و گسترش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، امروزه رشته حقوق با داشتن گرایش های متنوع نظیر حقوق بین الملل ، حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق خصوصی ،حقوق جزا و جرم شناسی و غیره یکی از رشته های مهم علوم انسانی بشمار می آید. در اکثر کشور ها مخصوصاً کشور های توسعه یافته رشته حقوق جزء رشته های پر انتخاب است. دوره لیسانس رشته حقوق شامل درس های عمومی ،مضامین اساسی، اختصاصی واختیاری است که محصلان با گذراندن موفقیت آمیز آن،مدرک معتبر پوهنتون کاتب را دریافت می کنند.

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید