طب معالجوی

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

طب معالجوی

medecine.jpg

نظر به اهمیت روز افزون علم اقتصاد در مواجهه و حل موضوعات افغانستان و جهان از قبیل رشد  و توسعه اقصادی ، اشتغال و بیکاری ، تورم ، رفاه اقتصادی ، بهره برداری مطلوب از منابع طبیعی و امکانات اقتصادی ، تجارت جهانی ، مشکلات محیط زیست و … تلاش می شود تا برخی از اساسی ترین مسائل اقتصادی به محصلین رشته اقتصاد تجارتی مقطع لیسانس تدریس شود . انتظار می رود تا محصلین علاوه بر شناخت موضوعات اقتصادی ، با روش های برخود  با مسائل و موضوعات اقتصادی آشنا شده و از توان تجزیه و تحلیل اولیه موضوعات اقتصادی متناسب با مقاطع تحصیلی برخوردار گردند.


 

No# Subject Fee Discounts Fee After Discount
1 Entry Test 300 0 300
2 Addmisstion Fee (one Time) 5000 1000 4000
3 Per Semester Fee 15000 2000 13000
4 Monograph (One Time) 5000 0 5000
5 Confirmation Letter 500 0 500
# Total Fees 20800 3000 22800
logo-light.png

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند.

بامایکجای باشید