طب معالجوی

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

طب معالجوی

medecine.jpg

نظر به اهمیت روز افزون علم اقتصاد در مواجهه و حل موضوعات افغانستان و جهان از قبیل رشد  و توسعه اقصادی ، اشتغال و بیکاری ، تورم ، رفاه اقتصادی ، بهره برداری مطلوب از منابع طبیعی و امکانات اقتصادی ، تجارت جهانی ، مشکلات محیط زیست و … تلاش می شود تا برخی از اساسی ترین مسائل اقتصادی به محصلین رشته اقتصاد تجارتی مقطع لیسانس تدریس شود . انتظار می رود تا محصلین علاوه بر شناخت موضوعات اقتصادی ، با روش های برخود  با مسائل و موضوعات اقتصادی آشنا شده و از توان تجزیه و تحلیل اولیه موضوعات اقتصادی متناسب با مقاطع تحصیلی برخوردار گردند.


 

No# Subject Fee Discounts Fee After Discount
1 Entry Test 300 0 300
2 Addmisstion Fee (one Time) 5000 1000 4000
3 Per Semester Fee 15000 2000 13000
4 Monograph (One Time) 5000 0 5000
5 Confirmation Letter 500 0 500
# Total Fees 20800 3000 22800
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید