تحقیق

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

تحقیق

مرکز تحقیقات علمی مؤسسه

وزارت تحصیلات عالی ا. ا. ا مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش معاونیت امور علمی آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان    معرفی مرکز علمی- تحقیقی علامه قاری نیک محمد پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی اعم از دولتی و خصوصی در واقع مراکز تحقیقاتی، آموزشی وترویج‌دهنده اندیشه‌ها می‌باشند؛ چراکه فعالیت‌های علمی، تحقیقی، فن‌آوری، ترویج وکاربردی‌ساختن علوم درتمام عرصه‌ها، از جمله وظایف اصلی این نهادهاست. مؤسسه تحصیلات عالی دانش در کنار سایر فعالیت‌های علمی و آموزشی در ماه جدی سال 1397ش، مرکز علمی- تحقیقی خویش را زیرنام (مرکز علمی-تحقیقی علامه قاری نیک محمد) در چوکات آمریت تحقیقات علمی ایجاد و به بهره‌برداری سپرده است. این مرکز دارای یک ‌بست آمریت و یک بست مدیریت میباشد که؛ برعلاوۀ کمیته اصلی در سطح نهاد، دارای کمیته‌های فرعی تحقیق در سطح هر دانشکده نیز بوده و هر کمیته دارای سه عضو میباشد که وظایفی چون؛ نظارت و ارزیابی  پروژه‌های تحقیقی استادان، دانشجویان و محققان، مسایل مربوط به تحقیقات علمی و ارائه گزارش به‌مرکز تحقیقات علمی را به‌عهده دارند.   وظایف مرکز تحقیقات علمی: مركز علمی- تحقیقی علامه قاری نیک محمد، عمدتاً فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد: تبیین اندیشه های دینی، حقوقی، اقتصادی و تعمیق و تعمیم فرهنگ تحقیق و پژوهش؛ تنظيم، رهنمايي و مساعدت در امور تحقيقات علمي دانشجویان، اعضای کادر علمی مؤسسه و سایر محققان؛ فراهم‌آوري زمینه های مناسب تحقیقی براي محققان و نویسندگان؛ تهيه اسناد و گزارش‌هاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي غرض استفاده محققان؛ نشر نتايج تحقيقات طبق پاليسي نشراتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان از طريق مجله علمی و هفته نامه؛ برقراري، تحكيم روابط و هم‌كاري متقابل با مؤسسات و مراکز علمي – تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛ تقديم گزارش فعاليت‌ها و مصارف پروژه‌هاي تحقيقي به مقام رياست مؤسسه؛ آشناساختن دانشجویان و محققان با روش‌هاي نوین تحقيق علمي از طريق داير نمودن سمينارها، و وركشاپ‌های آموزشی؛  سایر وظايفی كه از طرف کمیته اصلی تحقیقات علمی و شورای علمی مؤسسه به اين مركز سپرده مي‌شود.    

معرفی مرکز

 مركز علمی- تحقیقی علامه قاری نیک محمد، عمدتاً فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد: تبیین اندیشه های دینی، حقوقی، اقتصادی و تعمیق و تعمیم فرهنگ تحقیق و پژوهش؛تنظيم، رهنمايي و مساعدت در امور تحقيقات علمي دانشجویان، اعضای کادر علمی مؤسسه و سایر محققان؛فراهم‌آوري زمینه های مناسب تحقیقی براي محققان و نویسندگان؛تهيه اسناد و گزارش‌هاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي غرض استفاده محققان؛نشر نتايج تحقيقات طبق پاليسي نشراتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان از طريق مجله علمی و هفته نامه؛برقراري، تحكيم روابط و هم‌كاري متقابل با مؤسسات و مراکز علمي – تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛تقديم گزارش فعاليت‌ها و مصارف پروژه‌هاي تحقيقي به مقام رياست مؤسسه؛آشناساختن دانشجویان و محققان با روش‌هاي نوین تحقيق علمي از طريق داير نمودن سمينارها، و وركشاپ‌های آموزشی؛سایر وظايفی كه از طرف کمیته اصلی تحقیقات علمی و شورای علمی مؤسسه به اين مركز سپرده مي‌شود. تهیه شده توسط:  آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان;تائید شده توسط:  معاونیت امور علمی 

مسئول مرکز

نام:                   لطف الله- Lutfullah تخلص:             فلاح-Falah نام خانوادگی:      عیسی‌زاده عنوان بست:        آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان درجه تحصیل:       لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و  MD موقف‌های قبلی:   مدیر کتابخانه، مدیر آی‌تی، مدیر عمومی استادان و معاون مالی و اداری شفاخانه تدریسی و معالجوی دانش مهارت ها:         دربخش تکنالوژی:  برنامه‌های Windows, Office, Photoshop, Corel Draw and Premier   در بخش لسان‌ها:  مسلط بر زبان های دری، پشتو و انگلیسی و آشنایی با زبان اردو و عربی شماره‌های تلفن‌: 0781515615-0767646842 ایمیل آدرس:      lutfullahfalah@gmail.com & lutfullahfalah@yahoo.com شبکه‌های اجتماعی:        فیسبوک- lutfullah falah        تویتر- @falahlutfullah                         لایحه وظایف: نظارت از تقرر، ترفیع و انفکاک استادان به‌منظور تأمین عدالت و ایجاد شفافیت؛ ارزیابی اسناد تحصیلی اعضای جدیدالتقرر غرض شناسایی و جذب کادرهای متعهد و متخصص؛ طی مراحل و ارسال اسناد تحصیلی اعضای جدید کادر علمی به ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی؛ دریافت طرح‌های تحقیقی اعضای کادر علمی دانشکده‌ها، محصلان و پژوهش‌گران؛ تشویق و هم‌کاری با پژوهش‌گران در زمینه تنظیم و تدوین طرح‌های تحقیقی؛ استخدام کادرهای علمی از میان افراد مختصص و دارای تجربه در بخش‌های تحقیقی؛ برگزاری نشست‌ها و برنامه‌ها به منظور تقویت و گسترش فعالیت‌های علمی-تحقیقی؛ انتشار فصل‌نامۀ علمی- تخصصی، کتاب‌ها، جزوه‌های درسی و مقاله‌ها تحقیقی؛ مسؤولین سابقه: این اداره ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی در چوکات معاونیت امور علمی مؤسسه ایجاد گردیده و فعالیت‌های آن توسط آمر برحال این اداره به پیش برده می‌شود.

دیدگاه و مأموریت

دیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریتدیدگاه و مأموریت

برنامه‌های راهبردی

برنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردیبرنامه‌های راهبردی

امکانات و تسهیلات

امکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلاتامکانات و تسهیلات

فعالیت‌ها و دست‌آورد

فعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آوردفعالیت‌ها و دست‌آورد

مجله علمی-پژوهشی دانش

مجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانشمجله علمی-پژوهشی دانش

نشریه دانش

نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش نشریه دانش 

مقالات و ژورنال‌های بین المللی

مقالات و ژورنال‌های بین المللی مقالات و ژورنال‌های بین المللی

آثار و کُتب نشر شده

آثار و کُتب نشر شده آثار و کُتب نشر شده

پژوهش‌های میدانی

پژوهش‌های میدانی پژوهش‌های میدانی
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید