ارتقای کیفیت

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

ارتقای کیفیت

متنی وارد نشده است
 
 
 
 
 
در حال بارگیری اطلاعات

متنی وارد نشده است…
 
 
 
 
در حال بارگیری اطلاعات

مؤسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۱۳۹۸ توانسته مرحله اول اعتبار دهی را موفقانه به پایان رساند و در حال حاضر در نظر دارد تا خود را نامزد مرحله دوم اعتباردهی نماید
 
 
 
 
در حال بارگیری اطلاعات. 

مؤسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۱۳۹۸ توانسته مرحله اول اعتبار دهی را موفقانه به پایان رساند و در حال حاضر در نظر دارد تا خود را نامزد مرحله دوم اعتباردهی نماید
 
 
 
 
در حال بارگیری اطلاعات. 

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید