icon

درخواست آنلاین

برای درخواست آنلاین لطفاً برای دکمه جزئیات بیشتر کلیک نماید.

معلومات بیشتر
icon

تحقیق

برای معلومات بیشتر لطفاً روی معلومات بیشتر کلیک کنید.

معلومات بیشتر
icon

آموزش با کیفیت

برای اطلاعات بیشتر لطفاً روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

معلومات بیشتر

درباره ما

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

درباره موسسه دانش

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر

شوراها و کمیته ها

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر

مقطع لیسانس

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

اخبار موسسه تحصیلات عالی دانش

اخبار روزانه و هفتگی دانشگاه دانمارک را دنبال کنید

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید (221)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید(220)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید (219)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

استادان با استعداد

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

دارنده نمرات برتر دانشجویان دانشگاه دانش

مطلب بیشتر
logo-light.png

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند.

بامایکجای باشید