icon

درخواست آنلاین

برای درخواست آنلاین لطفاً برای دکمه جزئیات بیشتر کلیک نماید.

معلومات بیشتر
icon

تحقیق

برای معلومات بیشتر لطفاً روی معلومات بیشتر کلیک کنید.

معلومات بیشتر
icon

آموزش با کیفیت

برای اطلاعات بیشتر لطفاً روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

معلومات بیشتر

درباره ما

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

درباره موسسه دانش

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پ… مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر

شوراها و کمیته ها

موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر
موسسه تحصیلات عالی دانش در سال ۲۰۱۴ خورشیدی در ولایت پروان تاسیس گردیده است، این موسسه که اولین موسسه است که در ولایت پروان به هموطنان گرامی تحصیلات عالی، معیاری و باکفیت عرضه میکند. مطلب بیشتر

مقطع لیسانس

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

اخبار موسسه تحصیلات عالی دانش

اخبار روزانه و هفتگی دانشگاه دانمارک را دنبال کنید

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید (221)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید(220)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید (219)

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنید

آن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی کنیدآن هزینه های دیگر کالج که فکرش را نمی…

استادان با استعداد

انستیتوت دانش بهترین و باکفیت ترین تحصیلات را در افغانستان عرضه میکند

دارنده نمرات برتر دانشجویان دانشگاه دانش

مطلب بیشتر
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید