خلاصه دانشگاه دانش

دانشگاه دانش یک دانشگاه غیر دولتی است که فعالیت آموزشی خود را از سال 1390 هجری شمسی آغاز نموده است. این دانشگاه اکنون چهار شعبه دارد که شعبه های این دانشگاه در حال حاضر رو به افزایش میباشد . رشته های تحصیلی این دانشگاه شامل رشته حقوق و علوم سیاسی ، اقتصاد ، و طب معالجوی میباشد . که بر اساس مجوزهای رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان راه اندازی شده اند .

دانشگاه دانش بزرگترین دانشگاه حضوری در کشور محسوب می شود و یکی از موفق ترین نمونه های آموزش عالی غیر دولتی به شمار می رود.

رشته ها : حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق بین الملل ، علوم سیاسی و اقتصاد
دیپلوم دوساله: اقتصاد تجارت ، مدیریت تجارت ، محاسبه ، اداره و مدیریت ، کمپیوتر ساینس و زبان انگلیسی

خبرها و اطلاعیه ها

رخصتی نهادهای تحصیلی و تعلیمی الی ۲۰ ثور

طوریکه در جریان قرار دارید، با شیوع ویروس کوید 19 (کرونا)، سیستم های نورمال زنده گی،

اطلاعیه

دانشجویان محترم دانش بخاطر آغاز درس از راه دور مکتوب رسمی عنوانی وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاده شده است .

بخش های دانش

danish institute of higher education - موسسه تحصیلات عالی دانش

مؤسسه تحصیلات عالی دانش

آدرس: ولایت پروان شهر چهاریکار سرک هوفیان – 0700229788

Danish Hospital - شفاخانه دانش

انستیتوت علوم صحی خصوصی دانش

آدرس: ولایت پروان شهر چهاریکار سرک هوفیان – 0700229788

Danish High School - لیسه عالی خصوصی دانش

‌لیسه عالی خصوصی دانش

از صنف کودکستان الي صنف دوازدهم
شماره تماس: ۰۷۷۷۲۲۹۷۸۸

شفاخانه تدریسی و معالجوی داکتر محمد نجیب دانش

آدرس: ولایت پروان شهر چهاریکار سرک هوفیان – 0799229788

danish tv station

معرفی شبکه راديو تلویزیون دانش

شبکه رادیو تلویزیون دانش برای آشنایی مردم با صلح، حمایت مردم اطراف و دهات از نظام دموکراتیک افغانستان و راه اندازی برنامه ها برای مردم افغانستان.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81