معرفی شبکه راديو تلویزیون دانش

danish tv station

پس منظر:
 
درحالیکه آزادی کامل برای رسانه های افغانستان به اساس  قانون اساسی  کشور و قانون رسانه های دولت افغانستان داده شده است تعداد زیادی از رسانه های صوتی، تصویری و چاپی درسرتاسر افغانستان ایجاد گردیده است.
آزادی رسانه ها که بسیار جوان است دراین کشور اکثرا این رسانه تمرکز بیشتر برپخش نشرات منفی نموده و تعدادی هم با باج گیری  ازکشورهای همسایه  برضد نظام فعلی افغانستان اذهان عامه را تحریک میکنند  و مردم را به مخالفت برضد موجودیت نیروهای خارجی درافغانستان تشویق مینمایند.
ما به این فکر هستیم که افغانستان بعد ازسالهای زیادی جنگ وبی ثباتی به کمک جامعه جهانی دارای یک حاکمیت ملی و یک نظام دموکراتیک  سیاسی شده که تمام افغان ها به این امر افتخار میکنند و ضروری است تا ما افغانها همه ازنظام فعلی حمایت کنیم. 
 
ما میخواهیم ازطریق راه اندازی شبکه رادیو وتلویزیونی ازنظام سیاسی فعلی و ازکمک های جامعه جهانی،  حقوق بشر ، جامعه مدنی ، و دست آورد های  موجود  حمایت کنیم .
 
هدف:
شبکه رادیو تلویزیون دانش  برای آشنایی مردم با صلح، حمایت مردم اطراف و دهات از نظام  افغانستان و راه اندازی برنامه ها برای مردم افغانستان تا از پروسه های ملی  درکشور حمایت کنند و برای آزادی و پیشرفت با دولت افغانستان و جامعه جهانی یکجا کارکنند تا یک کشور با ثبات و آرام داشته باشیم.
 
برنامه ها :
تلویزیون و رادیودانش  جوانان دهات و ولایات افغانستان را هدف قرارمیدهد چون اکثریت جوانان دهات و ولایات قربانی سربازگیری تروریزم درافغانستان ومنطقه میشود، اکثر جوانان  که ازبهره سواد محروم هستند بسیار زود به دام تروریستان افتاده و سرباز آنها میشوند، بررسی ها نشان داده اند که جوانان افغان هیچ نوع تعهد به شبکه طالبان و تروریزم ندارند بلکه عدم آگاهی آنها از نظام کنونی باعث غفلت آنها میشود.
 
نقاط پوشش:
 نشرات این شبکه قادر است  که  ولایات  پروان ،  پنجشیر  کاپیسا و بخش های عمده کابل   را تحت پوشش قراردهد، و در آینده ما میتوانیم  با استفاده ازستلایت نشرات خویش را به تمام ولایات کشور و کشورهای آسیایی و بعضی نقاط اروپا و امریکا  نیز انکشاف  دهیم .
 
مسئول :
محمد  نجیب دانش  یک ژورنالیست با تجربه افغان است که  بفکر راه انداختن یک  شبکه رادیوی و تلویزیون  افتاده  که که تعدادی از دوستان وی نیز با او هم نظر وهم فکر اند .
 آقای دانش  تلاش دارد تا بتواند ازاین طریق  درحمایت نظام سیاسی افغانستان نه تنها خود سهم بگیرد بلکه سایرافغانها را نیز با استفاده ازاین نشرات تشویق به کمک به نظام فعلی و حمایت ازموجودیت جامعه جهانی درافغانستان کند،  تا ازیکسو درکشورصلح حاکم شده  و ازسوی دیگر افغانها و همکاران بین المللی شان درکنارهم برای انکشاف افغانستان کارکنند. 
 
نجیب دانش  توانسته  از پنج سال بدین طرف رسما نهاد  های تعلیمی – تحصیلی – نشارتی و خدماتی  چون مکتب- انستیتوت  - دانشگاه -  شفاخانه و رادیو تلویزیون را در شهر چهاریکار ولایت پروان ایجاد نماید و تا اکنون این نهاد توانسته  تعدادی بیشتر جوانان  و اطفال را در بخش های مختلف  تحت  آموزش وپرورش قرار دهد. 
 
 
معرفي :
 
نام شبكه :            راديو وتلويزيون  دانش  
نوعيت   :            راديو و تلويزيون 
موج      :            UHF FM -
فريكانس راديو :      90.3 
فريكانس تلويزيون : 257.25
 
 
ترانسميتر ها  
1- راديو 2000     وات 
2- تلويزيون 2000 وات 
 
شعاع پوشش     :   100  كيلومتر 
ساعات نشراتي :    24   ساعت 
 
لسانهاي نشراتي 
1- دري 
2- پشتو 
3- انگليسي 
 
تعداد كارمندان 
 
  جمعا 30 تن از جمله 10 تن آنها  از طبقه اناث 
 
پروگرام ها 
موسيقي و برنامه هاي تفريحي                        20  فيصد 
برنامه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ،خبري 30 فيصد 
برنامه حقوقي ، ادبي ،معلوماتي  وخانوادگي       50 فيصد
 
 
آدرس رادیو تلویزیون دانش
شماره های تماس : 0788229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
danishradiotv@gmail.com

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81