رخصتی نهادهای تحصیلی و تعلیمی الی ۲۰ ثور


طوریکه در جریان قرار دارید، با شیوع ویروس کوید 19 (کرونا)، سیستم های نورمال زنده گی، امور و خدمات اداری در جهان و کشور عزیزمان افغانستان با مشکلات متعددی مواجه گردیده است که یکی از این مشکلات تعطیل شدن خدمات تحصیلی در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در سراسر کشور می باشد.
قبلاً به تاسی از حکم شماره 80 مورخ 28 حوت 1398 مقام عالی ج.ا.ا که در حشوه پیشنهاد وزارت محترم صحت عامه صادر گردیده است، نهادهای تحصیلات عالی و تعلیمی اعم از دولتی و خصوصی الی آخیر ماه حمل 1399 تعطیل گردیده بودند کابینه ج.ا.ا، در فیصله شماره 4 مورخ 28 حمل 1399 خویش،  با توجه به گسترش روز افزون ویروس کوید19، طبق تعدیل ضمیمه شماره 1 طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس متذکره؛ رخصتی نهادهای تحصیلی و تعلیمی را الی 20 ثور 1399 تمدید نموده است.
بناء نهادهای محترم تحصیلات عالی دولتی و خصوصی طبق فیصله کابینه ؛ اجراات خویش را عیار سازند.
-------------------------------
لکه څنګه چې خبر یاست، د کویډ۱۹ (کرونا) وایرس په خپریدو سره، په نړۍ او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژوند نورمال سیسټمونه، اداري چارې او خدمتونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي چې د دغو ستونزو له جملې څخه یوه هم په ټول هیواد کې په دولتي او خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو کې د زده کړه ېیزو خدمتونو ځنډیدل دي.
مخکې د ا.ا.ج. لوړ مقام د (۱۳۹۸) کب (۲۸) نیټې (۸۰) ګڼه حکم په اساس چې د عامې روغتیا محترم وزارت د وړاندېز په څنډه کې صادر شوی دی، د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي بنسټونه د (۱۳۹۹) وري میاشتې تر پایه رخصت شوي و.
د ا.ا.ج. کابینې د (۱۳۹۹) وري (۲۸) نیټې (۴) ګڼې پریکړه کې د کويډ۱۹ناروغۍ ورځ تر بلې خپریدو ته په کتو، د کاري رژيم د تنظیم طرزالعمل (۱) شمیرې ضمیمې د تعدیل مطابق د یاد شوي وایرس د خپریدو څخه د مخنیوي له کبله د تحصیلي او تعلیمي بنسټونو رخصتۍ د (۱۳۹۹) ثور میاشتې تر (۲۰) نیټې پورې تمدید کړې دي.
بناءً دلوړو زده کړو ټول دولتي او خصوصي بنسټونه دې د کابینې د پریکړې مطابق خپل اجراآت برابر کړي.

 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81