تشکیل ها وانجمن ها

 

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش به منظور نیاز مندی های محصلان و ایجاب یک جامعه سالم و ارائه خدمات مفید و مؤثر برای محصلان مصمم است تا انجمن  محصلان را در سطح مؤسسه ایجاد نماید تا مؤسسه بتواند در عرصۀ رسیدگی به شکایات ، عرایض ، مشکلات ،پیشنهادات محصلان به گونه جمعی و فردی و تامین زمینه ها و بستر های مناسب غرض شریک ساختن آن به معاونیت امور محصلان ریاست مؤسسه و هچنان ایجاد تیم قوی رضا کار جهت سهم فعال در جامعه وانجام خدمات گوناگون در عرصه های صحی ، اجتماعی و فرهنگی .   

انجمن محصلان :

 ایجاد انجمن محصلان به منظورفراهم آوردن زمینه مناسب برای ظهور استعدادها ، خلاقیت و شگوفایی علمی محصلان ، برگزاری برنامه های علمی و مطالعاتی ، شناسایی محصلان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره گیری از انان برای ارتقای فعالیت های علمی پژوهشی مؤسسه ، پرورش توانایی انجام فعالیتهای گروهی در محصلان و کسب تجربه های اجرایی و مهارت های کار آفرینی توسط آنها ایجاد روابط سالم میان محصلان ، استادان و ریاست مؤسسه  اعضای این انجمن مجموعه از محصلان برتر و نخبه صنوف مختلف دانشکده های مؤسسه می باشند که بشکل انتخابی ازطرف خود محصلان به حیث نماینده معرفی شده اند .

اهداف انجمن محصلان :

1.منسجم ساختن و تقویت روابط بین محصلان .

2.افزایش سطح مشارکت محصلان در فعالیت های علمی ، تحقیقی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح پوهنحی ها .

3.حمایت ازطرحها و برنامه های ابتکاری ، علمی ، انکشافی و اصلاحی محصلان .

4.تقویت روحیه همکاری و کار گروهی میان محصلان .

5.استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی محصلان در جهت تقویت ارتباط با بخشهای مختلف علمی ، اجتماعی و اجرایی کشور .

6.نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و تحقیق میان محصلان .

فعالیتهای انجمن محصلان :

1.برگزاری روزها . مناسبت های مذهبی ، فرهنگی ، ملی ، بین المللی ، جشنواره ها ، کنفرانسها ، مسابقات علمی توسط محصلان در هماهنگی با کمیته فرهنگی و نشرات مؤسسه .

2.راه اندازی مناظره ها ، مباحث . گفتمانها و نشسته های علمی و اکادمیک در سطح مؤسسه در تفاهم با کمیته فرهنگی و نشرات مؤسسه .

3.تقویت و سهم گیری فعال با فصل نامه دانش و رسانه صوتی و تصویری مؤسسه .

ارزشهای انجمن محصلان :

انجمن محصلان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش متعهد به امور ذیل است :

1.پیروی ازاحکام دین مقدس اسلام .

2.پیروی از قانون اساسی ؛ قوانین عادی و مقررات وزارت تحصیلات عالی کشور.

3.دفاع و حمایت از ارزشها و سنن پسندیده ملی و ارزشهای اسلامی و تلاش در جهت تقلیل و تضعیف خرافات و رواجهای ناپسند خصوصا در بین جوانان .

4.مبارزه علیه هرنوع تبعیض ، نابرابری ها ، و برتری طلبی های نژادی ، قومی ، مذهبی ، جنسیتی ، سمتی و سایر موارد تبعیض آمیز و تلاش در جهت تقویت و استحکام پایه های وحدت و برابری ملی میان محصلان و جوانان.

 

شماره

Text Box: پلان برنامه ها:برنامه ها

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱

گرامیداشت از روز جهانی جوانان و تقدیربرترین کانکور

 

 

 

 

۲

تجلیل از روز جهانی محیط زیست

 

 

 

 

۳

سهم فعال شوراهی محصلان در روند ارزیابی کیفیت تدریس استادان

 

 

 

 

۴

برگزاری برنامه های آگاهی دهی محصلان جدیدالشمول

 

 

 

 

۵

راه اندازی جمع آوری لباس برای نیازمندان

 

 

 

 

۶

برگزاری جلسات نوبتی با معاونیت امور محصلان

 

 

 

 

۷

راه اندازی کمپاین های محوتعصب ، آزارو اذیت جنسی ، مخدرات و رفتارهای زشت اجتماعی

 

 

 

 

۸

فرصت کاریابی برای محصلان

 

 

 

 

۹

ارزیابی و ریشه یابی مشکلات حاد محصلان

 

 

 

 

۱۰

برگزاری رقابت های مقاله نویسی و پژوهش علمی

 

 

 

 

۱۱

گسترش سهم محصلان در فصل نامه دانش

 

 

 

 

۱۲

برگزاری جشنواره محصل برتر

 

 

 

 

۱۳

برگزاری تورنمت ها و رقابت های ورزشی در سطح مؤسسه

 

 

 

 

۱۴

برگزاری نمایشگاه کتاب

 

 

 

 

۱۵

برگزاری جشن فراغت محصلان

 

 

 

 

۱۶

کمپاین نهال شانی

 

 

 

 

۱۷

تجلیل روز استقلال کشور

 

 

 

 

۱۸

تجلیل از میلاد النبی (ص)

 

 

 

 

۱۹

تجلیل از روز جهانی زن

 

 

 

 

۲۰

تجلیل از روز جهانی کتاب

 

 

 

 

۲۱

تجلیل از روز محصل

 

 

 

 

۲۲

تجلیل از روز مادر

 

 

 

 

۲۳

تجلیل از روز جهانی شستن دست با صابون

 

 

 

 

۲۴

تجلیل روز جهانی داکتر

 

 

 

 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81