پیام معاونیت امور محصلان

دانشجویان عزیز، آغاز دوره تحصیلی ونیز موفقیت شما را در ورود به عرصه جدید علم و دانش  و تهذیب، تبریک گفته و آرزومندیم این نقطه عطف زندگی خود را همراه با بصیرتی که لازمه حیات علمی است، با تحرک و پویایی و نشاط و معنویت آغاز نمائید، اکنون که وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شده اید، مطمئناً قدر لحضات آن را میدانید و با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به آینده جامعه خود و سرنوشت بشریت، با فعالیت علمی و افزایش بصیرت دینی، پیگیری تحقق اهداف متعالی خواهید بود.

پس با همتی بلند و اراده ای استوار به برنامه ریزی جامع و دقیق بپردازید و در کنار تلاش علمی و سایرفعالیت ها، خودسازی و مراقبت از گوهر وجودی خودتان را فراموش نکنید.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش به عنوان عضوی از خانواده تحصیلات عالی کشور در روشنایی برنامه های استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی با هدف ارتقاء کمی و کیفی تعلیم و تربیه در راستای اداره علمی امور کشور به وجود آمده است. 

این موسسه مشوق فعالیت های تحقیقاتی ، توسعه مرزهای دانش و طراحی فعالیت های خلاقانه بوده و توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را در کشور تسهیل می نماید. شرایط حاکم بر فضای موسسه مبتنی بر هدایت دانشجویان و مشارکت و تعامل مستمر دانشجویان با کارمندان و اساتید با تکیه بر ارزش های چون خدامحوری، وجدان کاری، ارج نهادن به حقوق وکرامت انسانی، صداقت، از خود گذشتگی، خلاقیت و نوآوری، قانون مداری ، عدالت گستری و شایسته سالاری است.

معاونیت امور محصلان به عنوان بخش فعال موسسه متعهد به کمک به همه دانشجویان در موسسه می باشد. ما به شما می اندیشیم تا اینکه یک بخش فعال داشته باشیم. این اداره خدمات مرتبط به نظارت و هماهنگی برنامه های درسی ، فعالیت های ورزشی، ثبت نام جدیدالشمولان، ارائه اسناد تحصیلی ، خدامات مشاوره ای و برخی دیگر از حوزه های زندگی محصلان را ارائه می نماید، بنابر این ما اطمینان داریم که هریک از اعضای تیم ما به توسعه فزیکی، عاطفی، فکری و اجتماعی در محوطه موسسه کمک خواهند کرد.

ودر نهایت دانشجویان عزیز، زمان کنونی و تحولات آن انتظاراتی از جوانان را نیز تعریف می کند که در دوره های گذشته وجود نداشت یا شناسائی نشده، دانشجو باید آن تحولات و این انتظارات را به درستی بشناسد و خود را آماده سازد. نهاد دانش و فضای حاکم در موسسه می تواند در این آماده گی شما را یاری رساند. 

در اخیرکامیابی همه شما عزیزان را از خداوند متعال خواهانم.

با احترام 

معاونیت امور محصلان

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81