تماس باما

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

تماس باما

logo-light.png

   مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی دانش به عنوان یک نهاد تحصیلی معیاری و معتبر، بر اساس مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1391ش با داشتن سه دانشکده به ابتکار و تلاش شخصیت علم‌دوست دوکتور محمد نجیب دانش به فعالیت آغاز نمود. دانشکدۀ طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و دانشکدۀ اقتصاد نخستین دانشکده‌هایی هستند که از بدو تأسیس این مؤسسه جوازفعالیت خویش را به‌دست آورده‌اند.

بامایکجای باشید