‌لیسه عالی خصوصی دانش

Danish High School - لیسه عالی خصوصی دانش

Danish High School - لیسه عالی خصوصی دانش

لیسه عالی  خصوصی دانش  به مثابه يكي از اعضاي خانواده معارف  افغانستان براي اولين بار در ولايت پروان به حيث يگانه مرکز آموزشی عالی  عرض وجود ميكند  كه در زمينه  پيشرفت هاي علمی  در اين كشور نقش اساسي خواهد داشت اين لیسه در كنار فعاليت آموزشی در چوكات قوانين و بادر نظر داشت اصول و اساسات دين مبين اسلام تلاش خواهد كرد تا بشکل بهتر در تربیه اولاد کشور سهم فعال گیرد .

باتوجه به آنچه گفته شد اين بار ماهم ميخواهيم با فعاليت آموزشی برای اولاد این سرزمین ، خود را شامل خانواده معارف نموده به حيث يك نهاد آموزشی  گام هاي مثبت بر داريم .

 

آدرس لیسه دانش

ولایت پروان شهر چهاریکار  ، سرک هوفیان شریف 

شماره های تماس : 0777229788

آدرس سایت : www.danishe.edu.af

DanishprivatehighSchool@gmail.com

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81